Pensum/læringskrav

Mankiw, N. Gregory og Taylor, Mark P. (2011). Microeconomics, Cengage Learning EMEA,(2. utgave).

Barth, E. (1998). "Inntektsforskjeller og lønnsdannelse", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Bojer, H.(2009) "Om økonomisk likhet", NOU 2009:10 Vedlegg 1 Finnes her

Christiansen, V. (1998). "Knapphet", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Supplerende lesning:

Foreleser vil foreslå noen aktuelle artikler i løpet av semesteret.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg. Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 21. juni 2013 07:16