RETTELSE:

I forelesningsnotatet for 2508 side 4 står det to steder at en avgift gir høyere pris og kvantum. Det korrekte skal selvsagt være høyere pris og LAVERE KVANTUM

Publisert 2. des. 2014 18:16