Rettelse i "oppgaverogsvar0109"

Det var to trykkfeil i oppgave 1g i "Oppgaverogsvar0109". Ny riktig versjon er lagt ut

Publisert 4. des. 2014 14:16