Pensum/læringskrav

Pensum

J. E. Stiglitz and C. A. Walsh, 2002, Principles of Microeconomics, 3.ed., W.W. Norton&Company, London, New York.

V. Christiansen: "Knapphet" i A. Rødseth og C. Riis(eds), 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

E. Barth: "Inntektsforskjeller og lønnsdannelse" i A. Rødseth og C. Riis(eds), 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

H. Bojer: Velstand, velferd og økonomiske verdier: et streiftog i klassisk og moderne økonomisk teori Serien for studenter, nr 40 2004.

I tillegg finner foreleser 2-3 korte, aktuelle artikler i løpet av semesteret. Disse settes opp som pensum.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg. Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 25. okt. 2005 12:31 - Sist endret 23. nov. 2005 10:08