Beskjeder

Publisert 6. mai 2011 17:49

Seminar 2 flyttes til kl 13:15 den 13. mai. Fortsatt Harriet Holters hus, rom 101.

Publisert 13. apr. 2011 18:36

Siste forelesning blir onsdag 27.04.

Publisert 7. apr. 2011 13:44

Dere vil få epost dersom oppgaven ikke er godkjent. De som ikke har fått epost har altså fått godkjent. Oppgavene som ikke har blitt hentet ligger på ekspedisjonskontoret.

Publisert 4. apr. 2011 15:21

Obligatorisk oppgave blir delt ut på forelesning onsdag 6/4. Oppgaven blir ikke gjennomgått på forelesningen, men på seminar. Besvarelser som ikke hentes på forelesningen blir lagt på instituttets ekspedisjonskontor.

Publisert 25. mars 2011 11:14

Fasiten til ekstraoppgavene er endret. I oppgave 3b står det nå +t i etterspørselsfunksjonen, ikke -t.

Publisert 11. mars 2011 11:16

Viktig! Obligatorisk oppgave kan kun leveres mellom kl. 10:00 og 12:00 den 22. mars ved SV-infosenter.

Publisert 16. feb. 2011 10:52

Det er undervisningsfri på ECON1210 i uke 8.

Publisert 21. jan. 2011 15:41

Kontaktstudenter på kurset er: Barbro Dalgrav, barbrodalgrav@hotmail.com, og Lisa Åsgård, sarkastisk@gmail.com

Publisert 18. jan. 2011 18:16

Minikurset torsdag med Knut Sydsæter er flyttet til mandag 24. januar i aud 7. ES hus, kl 16:15-18.

Publisert 13. jan. 2011 14:18

Det blir arrangert et minikurs i matematikk i uke 3 ved Knut Sydsæter i auditorium 2 og 7 Eilert Sundt hus. Tirsdag 18. januar kl. 12:15-14 i aud 7, onsdag 19. januar kl 14:15-16 i aud 2. torsdag 20. januar kl. 9:15-11 aud 2, fredag 21. januar kl 10:15-12 i aud 2 ES.

Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn eller studenter som ønsker repetisjon av disse temaene. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Innhold:

Tirsdag 18. jan: Myk start. Regneregler for parentes-uttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Onsdag 19. jan: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av én variabel). To...