Pensum/læringskrav

Bernheim, B.D. og Whinston, M.D. (2008). Microeconomics, McGraw-Hill, International Edition (1. utgave). Følgende kapitler er pensum: Kapittel 1- 5, 6.1,6.2 og 6.4, 7.1-7.2, 8, 9.1-9.3 og 9.5, 10.1-10.3, 14, 15.1-15.2, 16.3, 17.1-17.3 og 17.7, 18, 20. Mer detaljert leseveiledning vil bli gitt på forelesningene.

Christiansen, V. (1998). "Knapphet", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Barth, E. (1998). "Inntektsforskjeller og lønnsdannelse", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Bojer, H.(2009) "Om økonomisk likhet", NOU 2009:10 Vedlegg 1 Finnes her

Bojer, H. (2009) "Kvinners inntekt og individuell inntektsfordeling 1970--2006" NOU 2009:10 Vedlegg 4 Finnes her

Supplerende lesning:

Strøm, S. og J. Vislie. Kraftpriser. her

Strøm, S. og J. Vislie. Næringspolitikk og kraftpriser: enda en gang! her

I tillegg: Foreleser vil foreslå noen aktuelle artikler i løpet av semesteret.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg. Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 1. okt. 2010 09:45 - Sist endret 17. jan. 2011 11:31