Pensum/læringskrav

@= pensum finnes på internett

Bøker

Krugman. P og Wells, R. Microeconomics plus LaunchPad, 2015. Worth. ISBN: 9781137570277.

Sydsæter, K. Matematisk analyse: bind 1, 2010. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205407428, 8. utgave.

Artikler

@ Bojer, H. Om økonomisk likhet, Norges offentlige utredninger, 2009. 10, vedlegg 1.

@ Gramstad, A. R. Nåverdi og pengenes tidsverdi, 2015 (pdf).

@ Reiersen, J (2015) Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold bed lønnsdannelse i Norge, 2015. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Publisert 23. nov. 2017 00:01