Pensum/læringskrav

@ = pensum finnes på internett

Bøker

Krugman. P og Wells, R. Microeconomics plus LaunchPad, 2018. Macmillian Eduation. ISBN: 9781464143878, femte utgave.

Artikler

@ Bojer, H. Om økonomisk likhet, Norges offentlige utredninger, 2009. 10, vedlegg 1.

@ Gramstad, A. R. Nåverdi og pengenes tidsverdi, 2015.

@ Reiersen, J (2015) Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold bed lønnsdannelse i Norge, 2015. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

I tillegg vil emneansvarlig legge ut to artikler i løpet av semesteret.

Publisert 5. nov. 2018 09:24 - Sist endret 5. nov. 2018 09:24