Pensum/læringskrav

Litteratur

J. Stiglitz: Economics of the Public Sector, 3 edition, WW Norton Company, 2000. Kap 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 (pp 271-285), 14, 15 og 17.

Konkrete opplysninger om amerikanske forhold er det ikke nødvendig å lære seg.

H. Bojer: Inntektsfordeling (ny utgave), Økonomisk Institutt, Serien for studenter, nr xx (nr kommer senere).

De nødvendige kunnskaper om den offentlige sektor og økonomisk politikk i Norge blir gitt på forelesninger.

Salg av pensum:

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 3. mai 2004 15:17 - Sist endret 30. juli 2004 16:16