Beskjeder

Publisert 20. nov. 2009 13:23

Løsningsforslag til eksamensoppgaven fra 2008 ligger i mappen "Slides".

Lykke til på eksamen!

Publisert 30. okt. 2009 15:48

Effektivitetstap som følgje av at kvantum er høgare enn det som svarar til pris lik grensekostnad. Figur 3.15 i Stiglitz-boka viser dette effektivitetstapet som arealet ABC (dvs det som er merka med ”I”). Dette er eigna til å skape forvirring.

For å rekne ut eff.tapet ved kvantum Q1 bør ein sjå på forskjellen mellom marginalkostnad og marginal betalingsvilje (dvs arealet under ”marginal cost og over etterspørselskurva) for kvantumet mellom Q0 og Q1. Det gir arealet CBE (merka ”II” i figuren). Sjå også figur 6.3 i Stiglitz der det er rekna ut på denne måten.

(I figur 3.15 er II eit like stort areal som I, slik at det strengt tatt ikkje er galt det som står der. Men areala er like fordi etterspørselskurva er lineær. Dersom e-kurva er krumma vil ikkje areala nødvendigvis vera like.)

Publisert 21. okt. 2009 12:09

På fredag 23.10 skal Kari Eika forelese om helse og undervisning (kapittel 12 og 16). Det vil si at vi tar en liten pause i nytte-kostnadsanalyse og fortsetter med dette neste fredag.

Publisert 21. okt. 2009 12:05

De obligatoriske øvelsesoppgavene deles ut på forelesningen neste fredag (30.10).

Publisert 4. sep. 2009 14:10

Trefftid: Tirsdag 10:00 -11:00

Publisert 2. sep. 2009 16:33

Det bli seminarer i følgende uker dette semesteret: Uke 36, 38, 39, 42, 44 og 46.

Publisert 2. sep. 2009 11:24

E-post til kontaktstudenter for faget:

kristoffer.hogas@gmail.com

mgtheie@gmail.com

Publisert 27. aug. 2009 12:23

Øving 1 - Uke 36 ligger i mappen Øvinger