OBS! OBS! VIKTIG: Forkurs i …

OBS! OBS! VIKTIG: Forkurs i matematikk i uke 34 og 35 ved Arne Strøm. Dette er et repetisjonskurs i utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Tid og sted:

  • Onsdag 22/8: Kl. 14.15-16 i Aud. 2 i Kjemibygget.
  • Torsdag 23/8: Kl. 15.15-17 i Aud. 1 i Eilert Sundts hus.
  • Onsdag 29/8: Kl. 14.15-16 i Aud. 2 i Kjemibygget.
  • Torsdag 30/8: Kl. 15.15-17 i Aud. 1 i Eilert Sundts hus.

Innhold:

  • Onsdag 22/8: Myk start. Regneregler for parentesuttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Potenser.
  • Torsdag 23/8: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av en variabel).
  • Onsdag 29/8: Funksjoner av en variabel. Grafer av funksjoner. Arealer med økonomiske tolkninger (konsumentoverskudd, produsentoverskudd). Litt om stigningstall og topp-/bunnpunkter. Litt om ligninger og ulikheter i en variabel.
  • Torsdag 30/8: Mer om ligninger og ulikheter i en variabel, herunder annengradsligninger. Funksjoner og ligninger med to variabler, med anvendelser på makromodeller.

Publisert 14. aug. 2012 01:50 - Sist endret 16. apr. 2013 13:23