Jeg har forsøkt å sette …

Jeg har forsøkt å sette sammen en liste med noen nøkkelbegrep vi har vært gjennom i emnet

Publisert 27. nov. 2012 14:48 - Sist endret 16. apr. 2013 13:23