Forelesningsplan ECON1220 Høsten 2012

Dato Tema Pensum
21.8. Innledning; Offentlig sektor; Markeder og effektivitet S:1,3
28.8. Markeder og effektivitet S: 3
4.9. Markedssvikt; Effektivitet og fordeling S: 4, 5
11.9. Kollektive goder S: 6, 8 (s. 190-198)
18.9. Kollektive goder S: 6, 8 (s. 190-198)
Kalle Moene om helsekøer
25.9. Eksterne effekter S: 9
2.10. Forelesningsfri  
9.10. Nytte-kostnadsanalyse S: 11; NOU 2012:16
16.10. Sosialforsikring; helsepolitikk S: 12, 14
Hagen (1992)
23.10. Helse; utdanningspolitikk S: 12, 16
Utgifter til offentlige forsikringer
30.10. Fordelingspolitikk S: 10, 15
6.11. Skatt S: 17, 18, 19
Strøm: Foreldres arbeidstilbud
13.11. Politikk og byråkrati S: 7, 8
20.11. Den Nordiske modellen Moene

S viser til kapitler i Stiglitz: Economics of the Public Sector

Publisert 14. aug. 2012 09:31 - Sist endret 5. nov. 2012 10:36