Pensum/læringskrav

Litteratur

Joseph Stiglitz: "Economics of the Public Sector" 3rd ed. W.W Norton & Company 2000, ISBN 0-393-96651-8. Chapters 1, 3-12,14-19. Appendixene er ikke pensum.

Kalle Moene: "Scandinavian Equality - a prime example of protection without protectionism". Forthcoming in Mary Kaldor and Joseph Stiglitz (eds.): Protection without Protectionism: a Manifesto for a New Global Governance. Lenke

Salg av pensum:

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 29. mars 2012 07:52 - Sist endret 8. nov. 2012 14:55