Noen nøkkelbegrep

Under er noen av de viktigste begrepene vi har vært gjennom i emnet:

 • Pareto-optimalitet
 • 1. og 2. fundamentale velferdsteorem
 • Marginal substitusjonsbrøk, marginal teknisk substitusjonsbrøk
 • Marginal transformasjonsrate
 • Eksternalitet
 • Coase-teoremet
 • Markedssvikt
 • Kollektivt gode
 • Ikke-ekskluderbart gode
 • Ikke-rivaliserende gode
 • Naturlig monopol
 • Regulering
 • Diskonteringsfaktor
 • Konsumentoverskudd
 • Risikoaversjon
 • Sikkerhetsekvivalent
 • Skjult handling
 • Skjult informasjon
 • Forsikring
 • Pay-as-you-go system
 • Behovsprøving
 • Fattigdomsgrense
 • Implisitt skattesats
 • Vridende skatt
 • Dødvektstap
 • Rundsum-skatt
 • Skatteinsidens
 • Innteks- og substitusjonseffekt
 • Byråkrati
 • Arrows umulighetsteorem
 • Medianvelger
 • Sammenpressede lønnsforskjeller
Publisert 27. nov. 2012 13:47 - Sist endret 27. nov. 2012 13:47