Oppgaver til seminar 1 (uke 37)

Oppgave 1

Vi ser på markedet for tomatsuppe, hvor omsatt kvantum betegnes ved x. For å gjøre det enkelt ser vi bare på en produsent og en konsument, men ingen av dem har markedsmakt.

 1. Grensekostnaden for produksjon av tomatsuppe er MC=2x
  Forklar hva grensekostnaden er, og forklar hvorfor det ofte er plausibelt at den øker i produsert kvantum
  Tegn produsentens tilbudskurve for tomatsuppe
 2. Konsumenten har en marginal betalingsvillighet for tomatsuppe som vist i tabellen under. Hva betyr marginal betalingsvillighet? Tegn konsumentens etterspørselskurve
  Kvantum Betalingsvillighet
  1 20
  2 18
  3 15
  4 13
  5 10
  6 8
  7 5
  8 3
  9 2
  10 1
 3. Finn prisen og omsatt kvantum i markedslikevekten
 4. Hva er konsumentoverskuddet i markedslikevekten
 5. Forklar hvorfor det ikke er effisient å øke produksjonen  fra markedslikevekten

Oppgave 2
I en økonomi produseres det kollektive og private goder.

 1. En konsument har preferanser over kollektive og private goder slik at tabellen under gir kombinasjoner hun rangerer som like bra. Tegn indifferenskurven hennes
  Kombinasjon Kollektivt gode Privat gode
  A 1 16
  B 2 11
  C 3 7
  D 4 4
  E 5 3
  F 6 2 
 2. Det er mulig å produsere 1 enhet kollektivt gode og 10 enheter privat. For hver ekstra enhet kollektivt gode som produseres reduseres kvantum privat gode med to enheter. Tegn produktmuligheteskurven.
 3. Hvilken produksjonssammensetning er best for konsumenten?

Oppgave 3

 1. Hva menes med den marginale transformasjonsraten (MTR)? Forklar ved hjelp av en figur. Hvorfor er MTR normalt stigende? Hvordan kan vi se det av fi guren?
 2. Hva menes med den marginale substitusjonsbrøken (MSB)? Forklar ved hjelp av en figur. Hvorfor er MRS normalt fallende? Hvordan kan vi se det av fi guren?
 3. To personer, Anne og Bernt, har preferanser over epler og pærer. Begge liker både epler og pærer, men Anne er med glad i epler enn Bernt. Illustrer i en figur hvordan indifferenskurvene deres ser ut og forklar hvordan MSB for hver av dem er på forskjellige punkter i diagrammet
 4. Vi har e ffektivitet i sammensetning av produksjonen når MTR = MSB. Forklar i ord hva den økonomiske tolkingen av denne betingelsen er.
 5. Forklar i ord hvorfor en betingelse for Paretoeff ektivitet er at alle konsumenter har den samme MSB.
 6. Hvordan kan markedsmekanismen sørge for at alle får samme MSB?

 

Publisert 3. sep. 2012 10:02