Oppgaver til seminar 6 (uke 47)

Oppgave 1

I forslaget til nytt Statsbudsjett i år foreslo Regjeringen å øke skatten på utleie av bolig. Formelt sett var dette en økning av likningsverdien på sekundærbolig, men vi kan forenkle og se på det som en skatt på selve leietransaksjonen. Leieboerforeningen var mot dette forslaget siden de mente at "utleierne [vil] legge kostnadene over på leieboerne". Drøft under hvilke betingelser det stemmer. Tror du det er realistisk beskrivelse av markedet for leieboliger?

Oppgave 2

Doris tjener 100 kr timen. Hun står ovenfor et velferdssystem som potensielt gir henne 5000 kr i måneden. Stønaden avkortes med 50 øre for hver krone hun tjener. Doris kan maksimalt jobbe 200 timer i løpet av en måned.

  1. Hvor mange timer må Doris jobbe for at hun ikke lenger mottar noen inntekt fra velferdssystemet?
  2. Illustrer budsjettrestriksjonen i et fritids - inntekts diagram.
    Vær klar på i) Hvor storinntekt hun får når hun ikke jobber, ii) Hvor i diagrammet støtten opphører
  3. Illustrer indiff erenskurver som er slik at Doris deltar i arbeidsmarkedet.
  4. Tegn diagrammet fra a) på nytt, men tegn indi fferenskurver som er slik at Doris ikke deltar i arbeidsmarkedet.
  5. Kan Doris ha bedre grunn til å velge ikke å delta i arbeidsmarkedet en en person som ikke har muligheten til stønad? Forsøk å vise argumentet ditt i diagrammet.

Oppgave 3

Eksamen 2010, Oppgave 3

Publisert 13. nov. 2012 10:05 - Sist endret 18. nov. 2015 10:40