Beskjeder

Publisert 31. jan. 2017 12:38

Begrunnelse for karakter i ECON1220 høsten 2016 er sendt til alle kandidatene som ba om begrunnelse innen fristen. Begrunnelsen ble sendt til UiO-e-postadressen.

Fristen for å klage på karakteren er 3 uker fra du fikk begrunnelsen din.

Publisert 23. jan. 2017 10:14

Har du kandidatnummer 17501-17543 vil du få din begrunnelse skriftlig, senest 31. januar. Begrunnelsen vil sendes til din UiO-e-postadresse.

Har du kandidatnummer 17544-17576 får du begrunnelsen din muntlig per telefon tirsdag 24. januar. Ytterligere viktig informasjon er sendt til deg på din UiO-e-postadresse.

Fristen for å klage på karakteren er 3 uker fra du fikk begrunnelsen din.

Publisert 10. jan. 2017 16:03

Du finner resultatet ditt i Studentweb.

Publisert 27. okt. 2016 10:25

De som ikke har bestått vil motta en e-post (student e-post adresse) med informasjon om "nytt forsøk" i løpet av dagen (27. oktober).

Publisert 12. okt. 2016 14:04

Gjennomgang i forelesning.

Publisert 10. okt. 2016 13:46

Jeg har fått flere spørsmål om hva som kreves av referanser og kildehenvisninger i den obligatoriske semesteroppgaven. Her er mitt syn på dette: Formålet med denne oppgaven er at du skal vise forståelse av temaene som er gjennomgått, ikke primært at du skal vise kjennskap til faglitteraturen, derfor har vi ikke snakket så mye om dette. Men: dersom du har brukt andre kilder enn egen tankevirksomhet, er referanseliste til slutt et minimumskrav og helt nødvendig. For det andre: Det er ikke noe absolutt krav i denne oppgaven at du skal referere løpende (altså dokumentere hver enkelt påstand i teksten med et forfatter- eller institusjonsnavn og årstall, som da skal korrespondere til en referanse i referanselisten). Men i den grad du bruker kilder: Løpende kildehenvisninger er langt bedre enn bare en kildeliste til slutt. Å angi kilde for hver enkelt påstand er helt standard i akademisk skriving, og å unnlate å gjøre det fremstår derfor som uprofesjone...

Publisert 30. sep. 2016 10:03

Du kan nå finne den obligatoriske øvelsesoppgaven på semestersiden til ECON1220. Her finner du også lenke til generell veiledning for innlevering av oppgaven.

Oppgaven skal leveres i Fronter. Du trenger ikke å lage forside.

Innleveringsfristen er 12. oktober, innen kl. 15:00.

 

Lykke til!

Publisert 15. sep. 2016 14:36

Jeg har endret min faste treffetid til torsdager 10.30-11.30. Følgende torsdager vil jeg likevel ikke være å treffe pga reiser o.l.: 29. sept., 10. nov., 1. des., 15. des. Finner du meg ikke, så send en e-post! Karine

Publisert 9. aug. 2016 14:53

Det er kommet noen endringer på emnesiden til ECON1220, under "Kort om emnet" og "Hva lærer du?". 

Publisert 12. juni 2016 23:46