Beskjeder

Publisert 16. feb. 2018 16:28

Klagesensur er publisert for alle kandidater.

Spørsmål? Ta kontakt med SV-info.

Publisert 12. jan. 2018 14:57

Ba du om begrunnelse innen fristen? Da ble begrunnelsen sendt til UiO-e-postadressen din i dag, 12. januar.

Fristen for å klage på karakteren er 3 uker fra du fikk begrunnelsen din.

Har du spørsmål? Ta kontakt med SV-info.

Publisert 22. des. 2017 14:00

Begrunnelse

Dersom du har bedt om begrunnelse sendes denne til sensor 2. januar. Du kan forvente svar i løpet av to uker etter dette.

Klage

Dersom du har klaget på karakter sendes klagen din sammen med eventuelt andre studenter som har klaget. Vi venter med å sende klager til sensorene til etter at fristen for å klage har utløpt.

  • Om du ikke ba om begrunnelse er fristen 3 uker etter at sensur ble publisert.
  • Om du ba om begrunnelse er fristen 3 uker etter at du mottar begrunnelse.

Klager blir normalt behandlet innen en måned etter at klagefristen utløper.

Spørsmål?...

Publisert 19. des. 2017 16:44

Du finner det i studentweb.

Publisert 18. des. 2017 11:19

Du finner det i Studentweb.

Publisert 23. nov. 2017 11:38

Sjekk ut beskjedene på semestersiden som ble lagt ut 7. august og 22.november, eller kontakt SV-info.

Publisert 22. nov. 2017 15:37

Her er en nyttig nettside som viser hvordan du bruker scantron-ark og digital tegning som supplement til å skrive eksamensbesvarelsen din i Inspera. 

Husk at det ikke er et krav om at du bruker dette, det er kun hvis du ønsker det eller må det for å løse oppgaven.

 

Husk før eksamen:

1. Sjekk at du kan logge inn i Inspera med brukernavn og passordet ditt. 

2. Sjekk ut informasjonen om digital eksamen som ligger via lenke på emnesiden.

3. Gjør deg kjent med Inspera og prøv demo test.

Det er flere demo tester med ulike oppgave varianter. Demoen med format lik det som kommer på eksamensdagen heter "langsvarsoppgave/essay". Med format menes hvordan oppgaven ser ut i Inspera (en pdf ved siden av/over skrivefeltet), ikke innholdet i oppgaven. At oppgaveformatet til demoen heter "langsvar/essay" betyr altså ikke at se...

Publisert 22. nov. 2017 12:34

Alle vet sikkert dette allerede, men for å være helt sikker: Eksamen finner sted 27. november kl. 14:30 (3 timer) i Silurveien. (Det hadde sneket seg inn en feil opplysning om dette i forelesningsnotatene til Forelesning 13, som nå er rettet.) Lykke til! Karine           

Publisert 15. nov. 2017 16:00

Jeg har nå lagt ut løsningshint til oppgavene til seminar 1-5 på fellessiden på Fronter. Dette er ikke fullstendige løsningsforslag (nærmere bestemt: det varierer en god del hvor (u)fullstendige forslagene er), men kanskje disse notatene likevel kan være til en viss hjelp. Løsningshint til det siste seminaret blir lagt ut når alle seminarer er avholdt. Karine  

Publisert 7. nov. 2017 18:33

Du kan nå finne resultatet ditt i Fronter. 

Publisert 25. okt. 2017 11:39

De som ikke fikk godkjent sin besvarelse i går har nå fått tilsendt en e-post med informasjon om nytt forsøk, samt den nye oppgaven. Dette ble nå sendt til UiO student e-post adressen. 

Lykke til!

 

Publisert 24. okt. 2017 16:57

Her er epostadresser til kontaktstudentene: karinafj@student.sv.uio.no, malenevj@student.sv.uio.no, tiril@reed.no. Si gjerne fra til dem hvis du har tilbakemeldinger på kurset (forelesninger, seminarer, pensum, annet). Det blir såvidt jeg forstår en elektronisk kursevaluering fra Økonomisk institutt sentralt senere i semesteret, men jeg vil gjerne ha direkte tilbakemeldinger også, positive og negative. Min epostadresse er karine.nyborg@econ.uio.no. Karine Nyborg

Publisert 24. okt. 2017 13:45

Du finner resultatet ditt i Fronter. Har du bestått oppgaven skal du ikke levere ny oppgave.

De som ikke har bestått øvelsesoppgaven får e-post til sin UiO-e-postadresse i morgen (25. oktober) med informasjon om nytt forsøk, ny innleveringsfrist osv.

For spørsmål, ta kontakt med SV-info.

Publisert 13. okt. 2017 08:12

Gjør oppmerksom på at seminargruppe 1 i dag har seminar på P.A Munchs hus, seminarrom 5.

 

Erlend

Publisert 12. okt. 2017 11:10

Når resultatene blir publisert vil du finne dette i Fronter.

Publisert 11. okt. 2017 11:07

I det innleveringsfristen for obligatorisk oppgave går ut, så blir innleveringsmappen i Fronter borte. Dette betyr ikke at du ikke har levert besvarelsen din (hvis du har gjort det innen fristen), den ligger der fortsatt. Mappen skjules midlertidig slik at sensor kan rette. Det blir igjen tilgjengelig for studentene når resultatene blir publisert.

Faglige spørsmål kan rettes til seminarleder, kontaktperson, eller foreleser.

Andre praktiske spørsmål (sykdom, Fronter, etc) skal til SV-info. Slike spørsmål skal ikke til fagpersoner, seminarleder og lignende.

Publisert 28. sep. 2017 16:18

Noen har spurt meg om kildebruk og referanser. Bruk kilder for å dokumentere evt. faktapåstander, og referer til lærebok/pensumartikler/forelesningsnotater/annet materiale når du lener deg tungt på disse. (Viktigst: Alle sitater må ha kildeangivelse, ellers kan du bli mistenkt for avskrift/juks!). Kilder føres alfabetisk til slutt i oppgaven. Hovedsaken her er imidlertid å vise at du har forstått og har et reflektert forhold til den typen mekanismer og logiske resonnementer vi har gått gjennom i kurset til nå, ikke å skrive noe omfattende essay eller vise spesiell kjennskap til litteraturen på feltet mer generelt. Karine

Publisert 27. sep. 2017 16:35

Alle spørsmål skal besvares. Det er ingen spesifikke maksimums- eller minimumsgrenser når det gjelder lengde, men vær konsis og hold deg til vurderinger og momenter som er relevante for kursets pensum. Overflødig og/eller irrelevant stoff trekker ned snarere enn opp.

Publisert 27. sep. 2017 11:15

Du finner den obligatoriske oppgaven på semestersiden til ECON1220, under "Obligatorisk øvelsesoppgave".

Her finner du også lenke til generell veiledning for innlevering av oppgaven, samt oversikt med innleveringsfrist.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med SV-info.

Publisert 27. sep. 2017 11:04

På grunn av en misforståelse kom dessverre ikke foreleser på forelesning denne uken.Det blir satt opp en ekstra forelesning i neste uke for å ta igjen denne ukens forelesning. Se timeplanen for mer informasjon.

Publisert 8. aug. 2017 09:40

OBS!  OBS!  Viktig: Minikurs i matematikk i uke 34 og 35.

Dette er et lite repetisjonskurs i utvalgte elementære emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som du vil få bruk for blant annet i ECON1210. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset.

Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Kurset går over 4 dobbelttimer: Tirsdag 22/8, onsdag 23/8, tirsdag 29/8 og onsdag 30/8.  Samtlige ganger kl. 16.15 - 18.00 i auditorium 1 i Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Omtrentlig plan:

1. gang: Myk start. Regneregler for paren...

Publisert 7. aug. 2017 13:48

Dette semesteret arrangeres det digital eksamen i dette emnet, på stasjonær data (IKKE på egen bærbar pc).

Du kan finne mer informasjon om hvordan digital eksamen foregår og om systemet Inspera via lenker på emnesiden under "Digital skoleeksamen". Vi anbefaler deg å se på disse nettsidene, samt å teste Inspera demo, i god tid før eksamen.

Slik gjør du:

  1. Klikk på lenken "Les mer om digital skoleeksamen" på emnesiden.
  2. Klikk på fanen "1. Digital skoleeksamen på stasjonær datamaskin"
  3. Klikk "Digital skoleeksamen i Silurveien 2: Se veiledning"
  4. Demo Inspera
  5. Klikk "Logg på Inspera"
  6. Logg inn med brukernavn og passord
  7. Gå inn i "Demoprøver"

 

Hva er digital tegning og Scantron?

Det er ikke...