Informasjon og tips om digital eksamen - ECON1220

Her er en nyttig nettside som viser hvordan du bruker scantron-ark og digital tegning som supplement til å skrive eksamensbesvarelsen din i Inspera. 

Husk at det ikke er et krav om at du bruker dette, det er kun hvis du ønsker det eller må det for å løse oppgaven.

 

Husk før eksamen:

1. Sjekk at du kan logge inn i Inspera med brukernavn og passordet ditt. 

2. Sjekk ut informasjonen om digital eksamen som ligger via lenke på emnesiden.

3. Gjør deg kjent med Inspera og prøv demo test.

Det er flere demo tester med ulike oppgave varianter. Demoen med format lik det som kommer på eksamensdagen heter "langsvarsoppgave/essay". Med format menes hvordan oppgaven ser ut i Inspera (en pdf ved siden av/over skrivefeltet), ikke innholdet i oppgaven. At oppgaveformatet til demoen heter "langsvar/essay" betyr altså ikke at selve oppgaven er et essay. 

4. Sjekk i studentweb hvor du skal ha eksamen. 

 

Hvis du har ytterligere spørsmål er det lurt å spørre SV-info før eksamen.

Hvis du har spørsmål underveis i eksamen, spør eksamensvakten. 

 

Lykke til på eksamen!

Publisert 22. nov. 2017 15:37 - Sist endret 23. mai 2018 09:44