Mer om semesteroppgaven: kilder

Noen har spurt meg om kildebruk og referanser. Bruk kilder for å dokumentere evt. faktapåstander, og referer til lærebok/pensumartikler/forelesningsnotater/annet materiale når du lener deg tungt på disse. (Viktigst: Alle sitater må ha kildeangivelse, ellers kan du bli mistenkt for avskrift/juks!). Kilder føres alfabetisk til slutt i oppgaven. Hovedsaken her er imidlertid å vise at du har forstått og har et reflektert forhold til den typen mekanismer og logiske resonnementer vi har gått gjennom i kurset til nå, ikke å skrive noe omfattende essay eller vise spesiell kjennskap til litteraturen på feltet mer generelt. Karine

Publisert 28. sep. 2017 16:18 - Sist endret 28. sep. 2017 16:18