Obligatorisk oppgave, innlevering og kontaktpunkt

I det innleveringsfristen for obligatorisk oppgave går ut, så blir innleveringsmappen i Fronter borte. Dette betyr ikke at du ikke har levert besvarelsen din (hvis du har gjort det innen fristen), den ligger der fortsatt. Mappen skjules midlertidig slik at sensor kan rette. Det blir igjen tilgjengelig for studentene når resultatene blir publisert.

Faglige spørsmål kan rettes til seminarleder, kontaktperson, eller foreleser.

Andre praktiske spørsmål (sykdom, Fronter, etc) skal til SV-info. Slike spørsmål skal ikke til fagpersoner, seminarleder og lignende.

Publisert 11. okt. 2017 11:07 - Sist endret 11. okt. 2017 11:09