Repetisjonskurs i matematikk

OBS!  OBS!  Viktig: Minikurs i matematikk i uke 34 og 35.

Dette er et lite repetisjonskurs i utvalgte elementære emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som du vil få bruk for blant annet i ECON1210. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset.

Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Kurset går over 4 dobbelttimer: Tirsdag 22/8, onsdag 23/8, tirsdag 29/8 og onsdag 30/8.  Samtlige ganger kl. 16.15 - 18.00 i auditorium 1 i Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Omtrentlig plan:

1. gang: Myk start. Regneregler for parentesuttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Potenser.

2. gang: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av én variabel).

3. gang: Funksjoner av én variabel. Grafer av funksjoner. Litt om stigningstall og topp-/bunnpunkter. Litt om ligninger og ulikheter i én variabel.

4. gang: Mer om ligninger og ulikheter i én variabel, herunder annengradsligninger. Funksjoner og ligninger med to variabler, med anvendelser på makromodeller.

Stoffet hentes fra de første kapitlene i bind 1 av Knut Sydsæter: Matematisk analyse (Gyldendal 2010).  Hvis du synes det ser vanskelig ut, kan du kanskje ha utbytte av å se på Mattespettboka av Dag Einar Sommervoll (Gyldendal, 2009).  Bøker du brukte i videregående skole kan selvsagt også være nyttige

Arne Strøm

Publisert 8. aug. 2017 09:40 - Sist endret 8. aug. 2017 09:40