Pensum/læringskrav

Kjernepensum

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition, Kapitlene 1-3, 6, 10, 16.1 og 18.

Holden S. Forelesningsnotater i makroøkonomi

 

Øvrig pensum

Rødseth, A. 'Nasjonalprodukt som mål for inntekt' i Rødseth, A. og Riis,C. (eds) 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo K

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition, Kapitlene 4, 12.2-12.3, 14.1, 23.1, 25.1, 27.

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

 

  • utviklingen i norsk økonomi (se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, www.ssb.no, spesielt Økonomisk utsyn,
  • pengepolitikken i Norge (se bl.a. Norges Banks nettsider, www.norges-bank.no, f.eks. Pengepolitikken i Norge og avisartikler av sentralbanksjefen som ”Inflasjonsmål – hvordan settes renten” og ”Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger”
  • finanspolitikken i Norge (se bl.a. Finansdepartementets nettsider http://odin.dep.no/fin/, særlig Nasjonalbudsjettet)
  • St.meld.nr 8, 2004-2005. Perspektivmeldingen 2004
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 21. apr. 2005 14:21 - Sist endret 18. nov. 2015 10:46