Beskjeder

Publisert 9. nov. 2009 22:33

Det var en teknisk feil ved handouten i økonomisk vekst, men den er forhåpentligvis rettet opp nå.

Publisert 6. nov. 2009 10:01

På siste forelesning 10. november vil jeg gå gjennom økonomisk vekst, temaer i ECON 1310, og noen generelle eksamenstips (se handouts).

Publisert 26. okt. 2009 11:57

Besvarelsene til den obligatoriske øvelsesoppgaven blir levert ut på forelesning 27. oktober, deretter kan de hentes på Ekspedisjonskontoret i 12. etasje. Studenter som ikke får bestått, vil få mail med ny oppgave som skal besvares innen en fastsatt tidsfrist.

Publisert 21. okt. 2009 20:18

Seminar 2 med Karl Jacobsen har seminarfri torsdag 29. oktober.

Publisert 5. okt. 2009 13:10

Husk seminaret for NYE samfunnsøkonomistudenter (dere som startet på programmet nå i høst) Onsdag 14.oktober kl.1600-1930, i U1. Det vil bli faglige innspill, og servering av pizza og brus. Møt opp til sosialt samvær og inspirerende foredrag!

NB: I forbindelse med dette vil seminar 1 (onsdag 16.15-18.00 med Daniel Bakke) bli avlyst onsdag 14.okt. Studentene på dette seminaret kan derfor følge en av de andre seminarene denne uken.

Publisert 24. sep. 2009 12:06

Revidert forelesningsplan er lagt ut, med endringer i de neste fire forelesningene

Publisert 9. sep. 2009 12:34

Seminar 2 med Karl Jacobsen vil gå i uke 40.

Publisert 8. sep. 2009 10:55

Alle seminarene har pause i uke 40 (28.9 - 2.10), hvis ikke annet avtales med seminarleder.

Publisert 2. sep. 2009 15:43

Kontaktstudent er Cecily Zhang: cecilyyz@student.uio.no

Publisert 1. sep. 2009 15:40

Dere anbefales å forsøke å løse i hvert fall et par av oppgavene til Keynes-modellene, som nå er lagt ut.

Publisert 2. juli 2009 14:19

Det blir arrangert et minikurs i matematikk ved Nils Christian Framstad. Uke 34: Mandag 17. august kl. 14:15 -16:00 (aud 2 ES hus), tirsdag 18. august kl 14:15-16 (aud 3 ES hus). Uke 35: mandag 24. august kl. 14:15-16 (aud 2 ES hus), tirsdag 25. august kl 14:15-16 (aud 3 ES hus).

Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn eller studenter som ønsker repetisjon av disse temaene. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

INNHOLD. MANDAG 17. aug: Myk start. Regneregler for parentes-uttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). TIRSDAG 18. aug: Prosenter. Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Introduksjon til funksjoner (av én variab...

Publisert 2. juli 2009 13:35

Undervisningen i ECON1310 begynner i uke 33, med en introduksjonsforelesning onsdag 12.08 kl. 11.15 i Auditorium 1, Eilert Sundts hus. Alle studenter som planlegger å ta ECON1310 i høst bør møte opp på denne forelesningen.