Besvarelsene til den obligatoriske øvelsesoppgaven …

Besvarelsene til den obligatoriske øvelsesoppgaven blir levert ut på forelesning 27. oktober, deretter kan de hentes på Ekspedisjonskontoret i 12. etasje. Studenter som ikke får bestått, vil få mail med ny oppgave som skal besvares innen en fastsatt tidsfrist.

Publisert 26. okt. 2009 11:57 - Sist endret 9. nov. 2009 22:34