Forelesningsplan h�sten 2009

Foreleser: ��Steinar Holden, kontor 1144;    tlf. 22855156; treffetid tirsdag 14-15  steinar.holden@econ.uio.no

Forelesninger:

Introduksjonsforelesning 12. august 11.15-12.00, Auditorium 1. Eilert Sundts hus.

Forelesninger p� tirsdager 09.15-12.00, Auditorium 1. Eilert Sundts hus, A-blokka.

Fra 18. august til 10. november

NB Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om p� forelesningene.

Annet

Emneside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h09/

Det vil bli gitt en obligatorisk �velsesoppgave. Oppgaven og informasjon vil bli lagt ut p� emnesiden.

Eksamen 24. november kl. 09:00 (3 timer). 

 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

12/8

0

Introduksjon

 

18/8

1

Innledning, problemstillinger, makro�konomiske hovedst�rrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap.

Blanchard (B) 1-2, Holden (H) forelesningsnotater 1 og 2

25/8

2

Nasjonalregnskap fortsettes, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.

B 3 og H 2 og 3

1/9

3

Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for � l�se Keynes-modeller.

B 3, H3, H 4 og 5

8/9 9.15-10.50

4

Keynes-modeller, Finanspolitikk.

K�re Willoch Schweigaard-forelesning kl. 11.00.

B 3, H 4 og 5

15/9

5

Keynes-modeller. Fremadskuende husholdninger

B 3, 16.1 H 4,5 og 7

22/9

6

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 6, H 8

29/9

7

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 6, H 8

6/10

8

Penger og finansmarkeder.

B4, H12

13/10

9

Pengepolitikk

H 6

20/10

10

Pengepolitikk, valuta og valutamarked.

H 9, B 18

27/10

11

Valuta fortsetter, Oljeinntekter og n�ringsstruktur.

H 9, B18, H10

3/11

12

�konomisk vekst

B 10, 12.2-12-3, H11

10/11

13

�konomisk vekst fortsetter. Oppsummering

B 10, 12.2-12-3, H11,

 

Gode r�d:         

        Se p� relevant pensum f�r forelesning

        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

        Se p� dine notater fra forrige forelesning f�r hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forst�r, dr�ft med andre studenter og/eller sp�r foreleser.

        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis p� forelesning