Pensum/læringskrav

Kjernepensum

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi (2013). Macroeconomics. A European Perspective, Second Edition, Prentice Hall.ISBN: 978-0-273-77168-5. Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 8, 10, 13, 14.1, side 359-363, 17.1-17.2, 20 og 23.1. (I første utgave av samme bok gjelder følgende kapitler:  1-3, 6.1-6.2, 7, 9, 11, 14.1, 16.1-16.2 og 20.)

Øvrig pensum

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi (2013). Macroeconomics. A European Perspective, Second Edition, Prentice Hall.ISBN: 978-0-273-77168-5 Kapitlene 4, 15.2-15.3, 19, 22.1, 23-24. (I første utgave av samme bok gjelder følgende kapitler: 4,13.2-13.3, 22.1, 23.1 og 24-26.)

 

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

  • utviklingen i norsk økonomi, se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomiske analyser, les også om konsumprisindeksen (KPI)
  • norsk økonomi på 2000-tallet, se Rapport 2010/14 fra Statistisk sentralbyrå: 2000-tallet: Fra optimisme til krise
  • pengepolitikken i Norge, se bl.a. Norges Banks nettsider, avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger, hvordan renten virker på inflasjonen: stor og liten animasjon, oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten, Pengepolitisk Rapport (nyeste utgave)
  • finanspolitikken i Norge, se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet
  • Perspektivmeldingen 2013, på Finansdepartementets nettsider,
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Noen studenter kan ha nytte av:

Fløttum, E. J. (2006). Nasjonalregnskapet - Systemet og utformingen i Norge, Universitetsforlaget.

Knut Sydsæter: Elementær algebra og funksjonslære, 1993.

Dag Einar Sommervoll: Mattespettboka, 2009.

Hansen, R. G., Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Publisert 21. juni 2013 07:17 - Sist endret 19. nov. 2020 11:12