Forelesningsplan 1310 h�sten 2013

Forelesere:

         Steinar Holden, kontor 1144;    ������������������� tlf. 22855156; treffetid mandag 14-15  ����������� steinar.holden@econ.uio.no

         Anders Gr�n Kjelsrud, kontor 1112;��������� tlf 22855134;treffetid tirsdag 11-12����������� a.g.kjelsrud@econ.uio.no

 

Forelesninger:

Forelesninger p� mandager 09.15-12.00 (unntatt f�rste forelesning), Auditorium 1. Eilert Sundts hus, A-blokka.

Oppgaveverksted 4 mandager fra 14.15-16.00, Sophus Lie.

Anders Kjeldsrud foreleser 19.8 � 23.9

Steinar Holden foreleser 16.8 og fra 7.10

Ikke forelesning30.9

NB Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om p� forelesningene.

Annet

Emneside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h13/

Det vil bli gitt en obligatorisk �velsesoppgave. Oppgaven og informasjon vil bli lagt ut p� emnesiden.

Eksamen 4. desember kl. 9:00 (3 timer). 

 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

16.8

0

Introduksjonsforelesning, kl 11.15

19.8

1

Innledning, problemstillinger, makro�konomiske hovedst�rrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap

Blanchard, Amighini, Giavazzi (B) 1-2, Holden (H) forelesningsnotater 1 og 2, �A (�konomiske Analyser 1/2013, se http://www.ssb.no/oa/ ),

26.8

2

Nasjonalregnskap fortsettes, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.

B 3 og H 2 og 3, �A 1/2013, kap 3

2.9

3

Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for � l�se Keynes-modeller.

B 3, H3, H 4 og 5

2.9

 

Oppgaveverksted, 14.15-16.00 Sophus Lie

 

9.9

4

Keynes-modeller, Finanspolitikk.

B 3, H 4 og 5, �A 1/2013, kap 5

16.9

5

Fremoverskuende husholdninger. Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 17.1-17.2, 8H7,8

23.9

6

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 8, 10H 8

23.9

 

Oppgaveverksted, 14.15-16.00, Sophus Lie

 

7.10

7

Penger og pengepolitikk.

H12, H6, B 16.1, side 359-363, 4,

14.10

8

Pengepolitikk.

H6, 12, B 16.1, 4, 20

14.10

Oppgaveverksted, 14.15-16.00

21.10

9

Valuta og valutamarked.���

H 9, H 9b, B 6.1-6.2

28.10

10

Finansmarkeder.

H 12, B 16.1, 4, 20

28.10

Oppgaveverksted, 14.15-16.00, Sophus Lie

4.11

11

Oljeinntekter og n�ringsstruktur.

H10

11.11

12

�konomisk vekst

H11, 11b, 11c, B 13, 15.2-15.3

18.11

13

�konomisk vekst fortsetter. Oppsummering

H11, 11b, 11c, B 13, 15.2-15.3

Gode r�d:         

        Se p� relevant pensum f�r forelesning

        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

        Se p� dine notater fra forrige forelesning f�r hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forst�r, dr�ft med andre studenter og/eller sp�r foreleser.

        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis p� forelesning