Forelesningsplan 1310 h�sten 2015

Forelesere:

         Steinar Holden, kontor 1144;    ������� tlf. 22855156; treffetid mandag 14-15 steinar.holden@econ.uio.no

         Trygve L. Morset, kontor 1247�������� t.l.morset@econ.uio.no���������

Forelesninger:

Forelesninger mandager 16.15-18.00 i Vilhelm Bjerknes hus, Aud 5,og to torsdager 8.15-10, Aud 1. Eilert Sundts hus, A-blokka. Det er ikke forelesning 28.9.

Oppgaveverksted tre torsdager (17.9, 8.10, 22.10), fra 8.30 til 10.00, uten pause. Studentene jobber med oppgaver, og foreleser og seminarleder hjelper underveis.

Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om p� forelesningene.

Semesterside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h15/

Kjernepensum er forelesningsnotatene til Steinar Holden, som ligger p� http://folk.uio.no/sholden/E1310/makrobok.html. Disse blir n� revidert, og nye versjoner vil bli lagt ut f�r vi kommer til tema p� forelesning. Detaljert pensumhenvisning kommer senere.

Pensumboka til Blanchard m.fl. er supplerende lesing.

Obligatorisk �velsesoppgave vil bli lagt ut 21.9, og skal innleveres i Fronter senest 5.10, kl 14.00.

Eksamen 20. november kl. 09:00 (3 timer). 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

12.8

1

Introduksjon, nasjonalregnskap og annen �konomisk statistikk

Forelesningsnotater 1 og 2 (H1 og H2)

17.8

2

Nasjonalregnskap,

H2, H3, Blanchard, Amighini, Giavazzi (B) 1, 2 og 3, �A (�konomiske Analyser 1/2015, se http://www.ssb.no/oa/ )

24.8

3

Produksjon og ettersp�rsel.

H3, H4, B3

31.8

4

Keynes-modell i lukket �konomi

H 5

3.9

5

Keynes-modeller i �pen �konomi, finanspolitikk.

H 6

7.9

6

Keynes-modell, Arbeidsmarked og likevektsledighet

H 7

14.9

7

Arbeidsmarked og likevektsledighet

H8

17.9

Oppgaveverksted (8.30-10.00)���������

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

21.9

8

Pengepolitikk

H9

5.10

9

Birger Vik�ren, Direkt�r for pengepolitikk, Norges Bank, foreleser den f�rste timen

Pengepolitikk.

Pengepolitisk rapport 3/15 (legges ut 24. sep)

H10

8.10

Oppgaveverksted (8.30-10.00)

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

12.10

10

Penger og inflasjon, finanspolitikk

H11, tillegg til H6, Nasjonalbudsjettet 2016, 3.1.1-3.13

19.10

11

Finansmarkedet

H12

22.10

Oppgaveverksted���� (8.30-10.00)

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

26.10

12

Gjennomgang av obligatorisk �velsesoppgave v/Trygve Morset

2.11

13

Valuta og valutamarked v/Trygve Morset

H13

5.11

14

�konomisk vekst v/Trygve Morset

H18

9.11

15

Oljeinntekter og n�ringsstruktur, v/Steinar Holden

H16

16.11

16

Oppsummering v/Trygve Morset

 

 

Gode r�d:         

         Se p� relevant pensum f�r forelesning

         Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

         Se p� dine notater fra forrige forelesning f�r hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forst�r, dr�ft med andre studenter og/eller sp�r foreleser.

         Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis p� forelesning