Pensum/læringskrav

Kjernepensum

Holden, S. makroøkonomi

Supplerende pensum

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi (2013). Macroeconomics. A European Perspective, Second Edition, Prentice Hall.ISBN: 978-0-273-77182-1. Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 8, 10, 13, 14.1, side 359-363, 17.1-17.2, 20 og 23.1. Det vises også til kapitlene: 4, 15.2-15.3, 19, 22.1 og 23-24.

 

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

 

 

Salg av pensum

Blanchard kan kjøpes på Akademika.

Publisert 22. mai 2015 17:36 - Sist endret 19. nov. 2020 11:14