Les i boka og gjør oppgaver

Les kapittel 5 og 6 I læreboka. Når du blir lei, kan du starte med å gjøre oppgaver, bade oppgavene I boka, og oppgavene til Excel-arkene. Lykke til.

Publisert 8. sep. 2016 06:53