Repetisjonskurs i matematikk

OBS!  OBS!  Viktig: Minikurs i matematikk i uke 34 og 35.

Dette er et lite repetisjonskurs i utvalgte elementære emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset.

Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Kurset går over 4 dobbelttimer til følgende tider:
Tirsdag 23/8 kl. 08:15-10:00, onsdag 24/8 kl. 14:15-16:00, tirsdag 30/8 08:15-10:00 og onsdag 31/8 14:15-16:00.  Samtlige ganger i auditorium 1 i Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Omtrentlig plan:

1. gang: Myk start. Regneregler for parentesuttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Potenser.

2. gang: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av én variabel).

3. gang: Funksjoner av én variabel. Grafer av funksjoner. Arealer med økonomiske tolkninger (konsumentoverskudd, produsentoverskudd). Litt om stigningstall og topp-/bunnpunkter. Litt om ligninger og ulikheter i én variabel.

4. gang: Mer om ligninger og ulikheter i én variabel, herunder annengradsligninger. Funksjoner og ligninger med to variabler, med anvendelser på makromodeller.

Jeg kommer ikke til å følge noen bestemt bok, men mange kan nok ha utbytte av å se på "Mattespettboka" av Dag Einar Sommervoll (Gyldendal, 2009).

Arne Strøm
 

Publisert 12. juni 2016 23:40 - Sist endret 12. juni 2016 23:40