Pensum/læringskrav

 

Supplerende lesning

Studenter som ønsker supplerende lesning på engelsk kan i tillegg lese

  • Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi (2013). Macroeconomics. A European Perspective, Second Edition, Prentice Hall.ISBN: 978-0-273-77182-1. Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 8, 10, 13, 14.1, side 359-363, 17.1-17.2, 20 og 23.1. Det vises også til kapitlene: 4, 15.2-15.3, 19, 22.1 og 23-24. Tidligere utgaver kan også benyttes.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

 

Publisert 18. mai 2016 13:05 - Sist endret 19. mai 2016 11:54