Beskjeder

Publisert 16. feb. 2018 16:29

Klagesensur er publisert for alle kandidater.

Spørsmål? Ta kontakt med SV-info.

 

Publisert 12. jan. 2018 14:57

Ba du om begrunnelse innen fristen? Da ble begrunnelsen sendt til UiO-e-postadressen din i dag, 12. januar.

Fristen for å klage på karakteren er 3 uker fra du fikk begrunnelsen din.

Har du spørsmål? Ta kontakt med SV-info.

Publisert 22. des. 2017 14:02

Begrunnelse

Dersom du har bedt om begrunnelse sendes denne til sensor 2. januar. Du kan forvente svar i løpet av to uker etter dette.

Klage

Dersom du har klaget på karakter sendes klagen din sammen med eventuelt andre studenter som har klaget. Vi venter med å sende klager til sensorene til etter at fristen for å klage har utløpt.

  • Om du ikke ba om begrunnelse er fristen 3 uker etter at sensur ble publisert.
  • Om du ba om begrunnelse er fristen 3 uker etter at du mottar begrunnelse.

Klager blir normalt behandlet innen en måned etter at klagefristen utløper.

Spørsmål?...

Publisert 20. des. 2017 14:18

Du finner din karakter i Studentweb.

Publisert 26. nov. 2017 14:14

En student har gjort oss bevisst på at det er en feil i sensorveiledningen som ligger ute for eksamen høsten 2016.

I oppgave 2vii) er inflasjonen lest av feil Phillips-kurve i den grafiske framstillingen (det formelle uttrykket er derimot rett). Dette er rettet i følgende dokument, og vil bli endret i sensorveiledningen som ligger ute.

Beklager evt. misforståelser dette har forårsaket.

Takk til studenten som gjorde oss oppmerksom på dette,
og lykke til på eksamen alle sammen!

 

Publisert 9. nov. 2017 13:48

Du kan nå finne resultatet ditt i innleveringsmappen i Fronter.

Publisert 30. okt. 2017 15:00

Husk å melde dere på tur til Norges Bank innen onsdag!

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h17/norgesbank.pdf

 

Publisert 27. okt. 2017 14:06

Hvis du ikke har fått godkjent din besvarelse mottar du en e-post i løpet av ettermiddagen i dag med mer informasjon og ny oppgave. Dette blir sendt til din UiO student e-post adresse. 

Publisert 27. okt. 2017 14:02

Du kan nå finne resultatet ditt i Fronter. 

Vennligst henvend deg til SV-info dersom du har spørsmål. 

Publisert 25. okt. 2017 12:25

Løsningsforslag har blitt lagt ut. Jeg har også oppdatert filen med selve oppgavene -- nå inkluderer den faktisk modellen dere blir brukt om å bruke.

Publisert 24. okt. 2017 13:06

Minner om oppgaveverkstedet i morgen. Oppgavene ligger ute.

Publisert 18. okt. 2017 20:04

Plansjene til forelesningen er lastet opp. I tillegg til stoffet som er dekket der vil vi bruke litt tid på casestudien om Norges Bank og oljeprisfallet. 

Publisert 16. okt. 2017 16:43

Når resultatene blir publisert vil du finne dette i Fronter.

Publisert 11. okt. 2017 11:04

I det innleveringsfristen for obligatorisk oppgave går ut, så blir innleveringsmappen i Fronter borte. Dette betyr ikke at du ikke har levert besvarelsen din (hvis du har gjort det innen fristen), den ligger der fortsatt. Mappen skjules midlertidig slik at sensor kan rette. Det blir igjen tilgjengelig for studentene når resultatene blir publisert.

Faglige spørsmål kan rettes til seminarleder, kontaktperson, eller foreleser.

Andre praktiske spørsmål (sykdom, Fronter, etc) skal til SV-info. Slike spørsmål skal ikke til fagpersoner, seminarleder og lignende.

Publisert 4. okt. 2017 16:29

Ausra Cepulyte, epost: ausrac@student.sv.uio.no

Sondre Engebretsen, epost: sondreengebretsen@gmail.com

Publisert 29. sep. 2017 14:05

Du finner den obligatoriske oppgaven på semestersiden til ECON1310, under "Obligatorisk øvelsesoppgave".

Her finner du også lenke til generell veiledning for innlevering av oppgaven, samt oversikt med innleveringsfrist.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med SV-info.

Publisert 28. sep. 2017 15:31

I uke 45 arrangerer vi turer til Norges Banks Kunnskapssenter. Der kan man lære mer om hvordan Norges Bank styrer økonomien, gjennom blant annet et interaktivt spill. Dette er et tilbud det anbefales å benytte seg av. Påmelding før første november, "first come, first serve".

Publisert 28. sep. 2017 12:54

Merk at seminarene i uke 47 er flyttet til ukene før, se timeplanen for detaljer

Publisert 26. sep. 2017 12:47

Minner om oppgaveverkstedet i morgen. Oppgavene ligger nå ute. 

Anders

Publisert 25. sep. 2017 15:51

Seminar 1 er flyttet i uke 44, fra 1. november til tirsdag 31. oktober 16-18. Se timeplanen for oppdatert informasjon

Publisert 19. sep. 2017 11:12

ta med noe å skrive på

Publisert 13. sep. 2017 10:39

Det blir tavleundervisning. Les forelesningsnotat for forelesning 5 (som ble lagt ut nå) før forelesningen, som en repetisjon og forberedelse.

Publisert 7. sep. 2017 09:18

På grunn av en misforståelse ble det ikke seminar i uke 36, men vi har satt opp et ekstra seminar i neste uke på tirsdag 12:15-14:00 GS Gr4. Se timeplanen for oppdatert informasjon.

Publisert 31. aug. 2017 12:31

Neste uke er det ikke forelesninger. Benytt tiden til å lese I læreboka og gjøre oppgaver I læreboka og excel-oppgaver som ligger på semestersiden.

Publisert 29. aug. 2017 07:02

Forelesningsnotat er lagt ut. Deretter blir det tavleundervisning, så ta med papir og penn til notater.