Beskjeder - Side 2

Publisert 24. aug. 2017 12:49

Første seminar er flyttet til mandag 4. september, se timeplanen for oppdatert info: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h17/timeplan/index.html#2-2

Publisert 22. aug. 2017 10:24

Skriv ut forelesningsnotatene og ta dem med på forelesning.

Vi sees på forelesning

hilsen Steinar Holden

Publisert 8. aug. 2017 11:27

OBS!  OBS!  Viktig: Minikurs i matematikk i uke 34 og 35.

Dette er et lite repetisjonskurs i utvalgte elementære emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som du vil få bruk for blant annet i ECON1210. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset.

Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Kurset går over 4 dobbelttimer: Tirsdag 22/8, onsdag 23/8, tirsdag 29/8 og onsdag 30/8.  Samtlige ganger kl. 16.15 - 18.00 i auditorium 1 i Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Omtrentlig plan:

1. gang: Myk start. Regneregler for paren...