Selvstudie av Norges Bank og oljeprisfallet

Som nevnt i forelesning får dere muligheten til å prøve dere på en casestudie utarbeidet av Macroscope knyttet til Norges Bank og oljeprisfallet i 2014. Oppgaven er helt frivillig, men den vil forhåpentligvis være lærerik. Selvstudien er en slags pilot, så Macroscope setter pris på tilbakemelding (dere blir spurt om det mot slutten av oppgaven).

Dere får tilgang til oppgaven ved å følge denne linken: https://macroscope.goruu.com/adminapp/participate/6771/

Ved tekniske problemer kan dere ta kontakt med Macroscope direkte på følgende epost: post@macroscope.no 

Publisert 12. okt. 2017 09:43 - Sist endret 12. okt. 2017 09:43