ECON 1310 

Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

 

Forelesningsplan våren 2005

 

Forelesere:

Steinar Holden, kontor 1140;    tlf. 22855156; treffetid tirsdag 13-14  steinar.holden@econ.uio.no

Halvor Mehlum, kontor 1105,  tlf. 22855152, treffetid torsdag 9-11   halvor.mehlum@econ.uio.no

 

Emneside for kurset er http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v05/

Forelesers hjemmeside for kurset http://folk.uio.no/sholden/ECON1310-V05-sh.htm

 

Første forelesning er 18. januar 9.15 – 12 i Auditorium 7, Eilert Sundts hus.

Siste forelesning er 3. mai.. Ikke forelesning i uke 12 og 13.

Obligatorisk øvelsesoppgave: Utleveres 14. mars, innleveres 6. april.

Eksamen 20. mai, kl. 14.30.

 

NB Det vil bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om på forelesningene.

 

Forelesning 1, 18.1. Innledning, problemstillinger, makroøkonomiske hovedstørrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap

Litt: Blanchard (B) 1-3.1, Holden (H) forelesningsnotater, Rødseth (R),

 

Forelesning 2, 25.1. Nasjonalregnskap fortsettes, velferd og vekst, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.   Litt: B3, H, R.

 

Forelesning 3, 1.2. Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for å løse Keynes-modeller.   Litt: B3, H.

 

Forelesning 4, 8.2. Keynes-modeller, Finanspolitikk           Litt: B3, H.

 

Forelesning 5, 15.2. Keynes-modeller. Investeringer og pengepolitikk         Litt:  H.

 

Forelesning 6, 22.2.  Pengepolitikk.                Litt:  H.

 

Forelesning 7, 1.3. Arbeidsmarked og likevektsledighet. Litt: B6, H.

 

Forelesning 8, 8.3. Arbeidsmarked og likevektsledighet. Økonomisk politikk. Litt: B6, H.

 

Forelesning 9, 15.3. Valuta og valutamarked               Litt: B18, H.

 

Ikke forelesning uke 12 og 13

 

Forelesning 10, 5.4. Valuta og valutamarked               Litt: B18, H.

 

Forelesning 11, 12.4. Oljeinntekter og næringsstruktur Litt: H.

 

Forelesning 12, 19.4. Økonomisk vekst          Litt: B10, 12.2-12.3, H.

 

Forelesning 13, 26.4. Penger og finansmarkeder         Litt: H.

 

Forelesning 14, 3.5.  Oppsummering   Litt: H.

 

 

Kjernepensum

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition, Kapitlene 1-3, 6, 10, 16.1 og 18.

Holden S. Forelesningsnotater i makroøkonomi

Øvrig pensum

Rødseth, A. 'Nasjonalprodukt som mål for inntekt' i Rødseth, A. og Riis,C. (eds) 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo K 

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition, Kapitlene 4,12.2-12.3, 14.1, 16.1, 23.1, 25.1, 27.

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

·       utviklingen i norsk økonomi (se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, www.ssb.no, spesielt Økonomisk utsyn,

·       pengepolitikken i Norge (se bl.a. Norges Banks nettsider, www.norges-bank.no , f.eks. Pengepolitikken i Norge og avisartikler av sentralbanksjefen som ”Inflasjonsmål – hvordan settes renten” og ”Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger”

·       finanspolitikken i Norge (se bl.a. Finansdepartementets nettsider http://odin.dep.no/fin/, særlig Nasjonalbudsjettet)

·       aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

Gode råd:         

·        Se på relevant pensum før forelesning

·        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

·        Se på dine notater fra forrige forelesning før hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forstår, drøft med andre studenter og/eller spør foreleser.

·        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis på forelesning