Forelesningsplan v�ren 2010

Foreleser:�� Steinar Holden, kontor 1144;    tlf. 22855156; treffetid tirsdag 14-15  steinar.holden@econ.uio.no

Forelesninger:

Forelesninger p� fredager 09.15-12.00, Auditorium 1. Eilert Sundts hus, A-blokka.

F�rste forelesning 22. januar. Ikke forelesning 26. februar.

Tentativ plan for den obligatoriske �velsesoppgaven: Annonsering p� emneside 8. mars, innlevering 22. mars, leveres tilbake til studentene p� forelesning 16. april.

NB Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om p� forelesningene.

Annet

Emneside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v10/

Eksamen 27.mai kl. 14.30 (3 timer). 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

22.1

1

Innledning, problemstillinger, makro�konomiske hovedst�rrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap.

Blanchard (B) 1-2, Holden (H) forelesningsnotater 1 og 2

29.1

2

Nasjonalregnskap fortsettes, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.

B 3 og H 2 og 3

5.2

3

Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for � l�se Keynes-modeller.

B 3, H3, H 4 og 5

12.2

4

Keynes-modeller, Finanspolitikk. Stabiliseringspolitikk

B 3, H 4 og 5

19.2

5

Fremadskuende husholdninger. Arbeidsledighet og likevektsledighet

B 16.1; H 4,5 og 7; B6 H8

5.3

6

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 6, H 8

12.3

7

Pengepolitikk

H6, B4

19.3

8

Pengepolitikk

H 6, B4

26.3

9

Penger og finansmarkeder.��

H 6 og 12

9.4

10

Valuta og valutamarked.

H 9, B 18

16.4

11

Oljeinntekter og n�ringsstruktur.

H 9, B18, H10

23.4

12

�konomisk vekst

B 10, 12.2-12-3, H11

30.4

13

Oppsummering

B 10, 12.2-12-3, H11,

 

Gode r�d:         

        Se p� relevant pensum f�r forelesning

        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

        Se p� dine notater fra forrige forelesning f�r hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forst�r, dr�ft med andre studenter og/eller sp�r foreleser.

        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis p� forelesning