Beskjeder

Publisert 19. apr. 2012 13:19

Besvarelser på den obligatoriske oppgaven som ikke ble hentet på forelesning i dag kan hentes på ekspedisjonskontoret i 12. etasje i åpningstiden.

Publisert 13. apr. 2012 17:08

Tilbakelevering av den obligatoriske oppgaven skjer på forelesning torsdag 19. april. Dersom du ikke består oppgaven vil du få epost om dette samme dag, med informasjon om ny oppgave og frist for levering av denne.

Publisert 27. mars 2012 14:13

Det er ikke forelesning på torsdag 29. mars. Forelesningene følger de datoer som er angitt på forelesningsplanen.

Publisert 15. mars 2012 10:37

Den obligatoriske øvelsesoppgaven er lagt ut. Se denne siden for mer informasjon om krav til oppgaven. Oppgaven leveres 29. mars mellom klokken 12.00 og 14.00 ved SV-infosenter.

Publisert 10. feb. 2012 17:19

Her finner dere informasjon om innlevering av obligatoriske øvelsesoppgaver ved Økonomisk institutt våren 2012 Oppgaver som ikke følger kravene som er presentert her vil ikke bli vurdert. Frister for ut- og innlevering står også på denne siden. Følg ellers med på beskjeder lagt ut på emnenes semestersider for mer spesifikke datoer og viktig informasjon om obligatorisk aktivitet for det enkelte emne.

Publisert 6. feb. 2012 09:17

Kontaktstudent: Samina Ansari: samina_holly@hotmail.com

Publisert 2. feb. 2012 17:30

Det er to kontaktstudenter. Linda Haugland: linda0605_1@hotmail.com

Publisert 1. feb. 2012 18:32

Den obligatoriske øvelsesoppgaven i ECON1310 blir utdelt den 15. mars, og skal leveres inn den 29. mars. Oppgaven skal leveres utenfor SV-infosenter. Mer informasjon om tidspunkt og hvordan dere skal levere kommer senere.

Publisert 30. jan. 2012 16:10

Bytte av seminargruppe: Fristen for å søke bytte av seminargruppe gikk ut fredag 27. januar. Søknadene er nå behandlet, og du vil kunne se om du er på samme eller ny gruppe i studentweb.

Publisert 25. jan. 2012 01:15

Forkurset i matematikk: Forelesningen onsdag 25. januar er i auditorium 2 i Kjemibygningen. Kjemibygningen ligger på nedre Blindern, i det sørvestre hjørnet av campus, altså omtrent så langt fra SV som det er mulig å komme. Se kartet .

For å komme dit fra SV går du nedover mellom Matematikkbygningen og bokhandelen, forbi Georg Sverdrups hus (biblioteket), over Blindernveien og ned til Fysikkbygningen. Der tar du til høyre og går rundt hjørnet og videre nedover mot Kjemibygningen. Hovedinngangen er litt forbi den lille parkeringsplassen som er der.

Når du så kommer inn, følger du bare skiltene som henger fra taket - det er ikke verre enn på en middels flyplass. Auditorium 2 (og 1) ligger i en tverrgang sammen med biblioteket. Da håper jeg vi ses der fra 14.15 til 16.00.

Arne Strøm

Publisert 11. jan. 2012 13:56

NBNB VIKTIG: Forkurs i matematikk i uke 3 og 4 ved Knut Sydsæter og Arne Strøm. Tirsdag 17. januar kl 14:15-16, onsdag 18. januar kl 14:15-16 (aud 1, Eilert Sundt hus), onsdag 25. januar kl 14:15-16 (aud 2, KJM MU19), torsdag 26. januar kl 14:15-16 (aud 7, Eilert Sundt hus).

Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn eller studenter som ønsker repetisjon av disse temaene. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Innhold: Tirsdag 17. jan: Myk start. Regneregler for parentes-uttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Onsdag 18. jan: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av én vari...