NBNB VIKTIG: Forkurs i matematikk …

NBNB VIKTIG: Forkurs i matematikk i uke 3 og 4 ved Knut Sydsæter og Arne Strøm. Tirsdag 17. januar kl 14:15-16, onsdag 18. januar kl 14:15-16 (aud 1, Eilert Sundt hus), onsdag 25. januar kl 14:15-16 (aud 2, KJM MU19), torsdag 26. januar kl 14:15-16 (aud 7, Eilert Sundt hus).

Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn eller studenter som ønsker repetisjon av disse temaene. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset. Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Innhold: Tirsdag 17. jan: Myk start. Regneregler for parentes-uttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Onsdag 18. jan: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter. Introduksjon til funksjoner (av én variabel). Onsdag 25. jan: Funksjoner av én variabel. Grafer av funksjoner. Arealer med økonomiske anvendelser (konsumentoverskudd/produsentoverskudd). Litt om stigningstall og topp-/bunnpunkter. Litt om ligninger og ulikheter i én variabel. Torsdag 26. jan: Mer om ligninger og ulikheter i én variabel, herunder annengradsligninger. Funksjoner og ligninger i to variabler med anvendelser på makromodeller.

Publisert 11. jan. 2012 13:56 - Sist endret 14. mai 2012 12:20