Pensum/læringskrav

Kjernepensum

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi (2010). Macroeconomics. European Perspective, Pearson International Edition, Prentice Hall.ISBN: 978-273-72800-9. Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 7, 9, 11, 14.1, 16.1-16.2 og 20 (Bortsett fra det nye kapittel 20, dekkes dette i hovedsak av følgende kapitler i 5te utgave av Blanchards Macroeconomics: 3, 6, 8, 10, 14.1, 16.1, 18).

Holden, S. Forelesningsnotater i makroøkonomi

Øvrig pensum

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi: Macroeconomics, 2010. Pearson International Edition, Prentice Hall. Kapitlene 4, 13.2-13.3, 22.1, 23.1, 24-26 (bortsett fra de nye kapitlene 25 og 26, dekkes dette i hovedsak av følgende kapitler i femte utgave av Blanchards Macroeconomics: 4, 12.2-12.3, 23.1, 24.1, 25.1-25.2).

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

 

  • utviklingen i norsk økonomi, se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomiske analyser, les også om konsumprisindeksen (KPI)
  • norsk økonomi på 2000-tallet, se Rapport 2010/14 fra Statistisk sentralbyrå: 2000-tallet: Fra optimisme til krise
  • pengepolitikken i Norge, se bl.a. Norges Banks nettsider, avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger, hvordan renten virker på inflasjonen: stor og liten animasjon, oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten, Pengepolitisk Rapport (nyeste utgave)
  • finanspolitikken i Norge, se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet
  • St.meld. nr. 9 (2008-2009): Perspektivmeldingen 2009
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Noen studenter kan ha nytte av:

Fløttum, E. J. (2006). Nasjonalregnskapet - Systemet og utformingen i Norge, Universitetsforlaget.

Hansen, R. G., Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 11. okt. 2011 16:01 - Sist endret 19. nov. 2020 11:23