Obligatoriske øvelsesoppgaver leveres tilbake 23. april

Sensur på obligatorisk øvelsesoppgave kommer 23. april. Studenter som ikke får godkjent sin besvarelse vil få en ny oppgave med frist på ca. en uke.

Publisert 11. apr. 2013 13:30