Beskjeder

Publisert 21. apr. 2015 16:00

Resultatene for det nye forsøket ligger nå tilgjengelig i Fronter.

Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk innleveringsoppgave vil få sin eksamensmelding trukket, og vil ikke få gå opp til eksamen i emnet dette semesteret. Disse studentene vil motta en epost fra studiekonsulent om trekk av eksamensmelding.

Publisert 13. apr. 2015 14:44

På forelesningen 14. april  har jeg en kort gjennomgang av den obligatoriske øvelsesoppgaven, og deretter er tema Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur. Handouts er lagt ut til begge deler.

Publisert 13. apr. 2015 10:25

Resultater på den obligatoriske innleveringsoppgaven ligger nå tilgjengelig i Fronter. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave vil få en epost med beskjed om ny prøve i løpet av dagen i dag.

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven.

Dersom seminarleder har rettet oppgavene fysisk vil du få utdelt tilbakemeldingene sammen med oppgaven på ditt seminar.

Publisert 11. apr. 2015 10:43

 

Resultatene fra den obligatoriske øvelsesoppgaven vil bli tilgjengelig på Fronter i løpet av mandagen. Oppgaven vil bli gjennomgått på forelesning på tirsdag. Studenter som ikke har godkjent sin besvarelse vil få mail med en ny oppgave som skal besvares i løpet av en uke.

Steinar

Publisert 9. apr. 2015 09:26

På grunn av få oppmøtte blir seminar 5 avlyst for resten av semesteret

Publisert 7. apr. 2015 12:12

Sophus Lies auditorium ligger ved Biblioteket, på siden mot SV-fakultetet.

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl15/

 

Publisert 31. mars 2015 10:22

Oppgaveteksten er lagt ut. Ta den med og møt opp

Publisert 24. mars 2015 08:53

Seminar 1 på onsdag kl 12.15, 25. mars, blir et ekstra tilbud med gjennomgang av Keynes-modeller  og er åpen for alle.  For å få med seg ukas seminaroppgave må man gå på et av de andre seminarene.

Publisert 20. mars 2015 09:49

Grunnet lavt oppmøte på seminar 3 avlyses resten av seminarene dette semesteret.

Publisert 19. mars 2015 09:26

Oppgave 7 og 8 er justert for å bli bedre tilpasset pensum

Publisert 18. mars 2015 13:21

 Ikke hele fondet,  men i hvert fall Maren Romstad. Hun skal snakke om valuta og valutamarked, samt om Oljefondet. Deretter blir det vanlig forelesning med mer om valutamarkedet.

Publisert 16. mars 2015 14:48

Ta med utskrift av oppgaveteksten til oppgaveseminaret på tirsdag, og møt opp kl 10.15.

Steinar

Publisert 10. mars 2015 10:23

Du finner oppgaven på semestersiden. Frist for innlevering er tirsdag 24.03.

Oppgaven skal leveres i Fronter.

Publisert 23. feb. 2015 11:43

Keynes-modellen kalibrert til norsk økonomi er lagt ut bade I excel og I google docs.

Google docs versjonen ligger her

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J8AZY3f3Bh5cq9tQRpeyZ6wPYxBAlRH57ngK6EmkJwI/edit#gid=0

 

Publisert 9. feb. 2015 09:20

Ta med utskrift av oppgaveteksten til oppgaveseminaret på tirsdag, og møt opp kl 10.15.

Steinar

Publisert 5. feb. 2015 16:42

Daniela Michelsen. Epost: Daniela.michelsen29 [at] gmail.com

Publisert 5. feb. 2015 08:53

Nå har jeg lagt ut en enkel Keynes-modell i Excel på semestersiden. Du kan bruke den til å sjekke om du har fått riktig svar på oppgavene med enkel Keynes-modell.

Steinar

Publisert 4. feb. 2015 15:46

Nå er det lagt ut noen oppgaver med enkle Keynes-modeller  basert  på forelesningen I dag.

Forsøk å løse i hvert fall oppgave 1 og 2.

Fasit vil bli lagt ut.

Steinar

Publisert 4. feb. 2015 11:15

Det er mulighet til å gå på seminar 1 (som har seminar samme tidspunkt 12:15–14:00, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1).

Dere vil få nærmere beskjed dersom det blir satt opp et nytt seminar.

 

Publisert 2. feb. 2015 12:01

De neste forelesningene blir det i all hovedsak tavleundervisning. På onsdag starter vi med enkel Keynes-modell fra forelesningsnotat 4.

Steinar

Publisert 28. jan. 2015 12:35

Husk at kjernepensum på kurset er mine forelesningsnotater, som ligger på http://folk.uio.no/sholden/E1310/1310-V15-sh.html. Innen neste forelesning bør du ha lest og jobbet med notat 1- 4.

Steinar

Publisert 7. jan. 2015 22:39