Forelesningsplan 1310 v�ren 2015

Foreleser:

         Steinar Holden, kontor 1144;    ������������������� tlf. 22855156; treffetid mandag 14-15 steinar.holden@econ.uio.no

Forelesninger:

Forelesninger p� de fleste onsdager 09.15-12.00 og noen tirsdager 10.15- 12, Auditorium 1. Eilert Sundts hus, A-blokka.

Oppgaveseminar tre tirsdager fra 10.15-12.00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus. (10.2, 17.3, 7.4)

Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om p� forelesningene.

Semesterside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v15/

Kjernepensum er forelesningsnotatene til Steinar Holden. Disse blir n� revidert, og nye versjoner vil bli lagt ut f�r vi kommer til tema p� forelesning. Detaljert pensumhenvisning kommer senere.

Pensumboka til Blanchard m.fl. er som suplerende lesing.

Obligatorisk �velsesoppgave vil bli lagt ut p� semestersiden 10.3, og skal innleveres i Fronter 24.3.

Eksamen 26. mai kl. 14:30 (3 timer). 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

21.1

1

Introduksjon, nasjonalregnskap og annen �konomisk statistikk

Forelesningsnotater 1 og 2 (H1 og H2) Blanchard, Amighini, Giavazzi (B) 1, 2 og 3, �A (�konomiske Analyser 1/2014, se http://www.ssb.no/oa/ )

28.2

2

Nasjonalregnskap, produksjon og ettersp�rsel.

H 2, 3 og 4, B3, �A 1/2014, kap 2 og 6

4.2

3

Keynes-modell i lukket �konomi

H 5 + matematikk-notat, B3

10.2

Oppgaveseminar

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

18.2

4

Keynes-modeller i �pen �konomi, finanspolitikk.

H 6,

24.2

5

Keynes- modell i �pen �konomi, Arbeidsmarked og likevektsledighet.

H 6, H7

4.3

6

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

H7

10.3

7

Penger, inflasjon, pengepolitikk.

H8 og H9

17.3

 

Oppgaveseminar

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

18.3

8

Pengepolitikk

H9 og H10

25.3

9

Valuta

Maren Romstad fra Oljefondet (NBIM) holder 1. del, kl 9.15;H12

7.4

 

Oppgaveseminar,����

Oppgave vil bli lagt ut p� semestersiden. Skriv den ut og ta den med.

8.4

10

Finansmarkeder NB Sophus Lies auditorium

H11

14.4

11

Gjennomgang av obligatorisk �velsesoppgave + Oljeinntekter og n�ringsstruktur.

H14

22.4

12

�konomisk vekst

H15

29.4

13

�konomisk vekst fortsetter. Oppsummering

H15

 

 

Gode r�d:         

         Se p� relevant pensum f�r forelesning

         Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

         Se p� dine notater fra forrige forelesning f�r hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forst�r, dr�ft med andre studenter og/eller sp�r foreleser.

         Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis p� forelesning