Pensum/læringskrav

@ = pensum tilgjengelig på nett

Bøker

Holden, S. Makroøkonomi, 2016. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202474096. Kapitler 1-14 og 18, samt s. 494-500 (Enkel matematikk for økonomer Del 1 Nødvendig bakgrunn). Vedlegg til kapittel 14 er ikke pensum.

Artikler

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

Utviklingen i norsk økonomi, se for eksempel:

Norsk økonomi etter 2000:

Pengepolitikken i Norge, se blant annet:

Finanspolitikken i Norge, se blant annet:

Perspektivmeldingen 2017 (pdf).

Det norske finansielle systemet (www.norges-bank.no)

Supplerende pensum (ikke obligatorisk)

Blanchard, O., Amighini, A. og Giavazzi, F. Macroeconomics. A European Perspective, 2017. Pearson. ISBN: 978129208567, tredje utgave. Tidligere utgaver kan også benyttes. Kapittel 1-11.

Regneoppgaver:

Holden, S., Krogh T. og Prestmo J. Makroøkonomi: Oppgaver og løsningsforslag, 2016. Oslo: CappelenDamm akademiske. ISBN 9788202500078.

Publisert 4. okt. 2017 16:11 - Sist endret 19. nov. 2020 11:27