Pensum/læringskrav

@ = pensum tilgjengelig på internett

Bøker

Holden, S. Makroøkonomi, 2016. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202474096. Kapitler 1-14 og 18, samt s. 494-500 (Enkel matematikk for økonomer Del 1 Nødvendig bakgrunn). Vedlegg til kapittel 14 er ikke pensum.

Artikler

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

Supplerende pensum

Blanchard, O., Amighini, A. og Giavazzi, F. Macroeconomics. A European Perspective, 2017. Pearson. ISBN: 978129208567, tredje utgave, kapittel 1-11. Tidligere utgaver kan også benyttes.

Øvelsesoppgaver med løsninger:

Holden, S., Krogh T. og Prestmo J. Makroøkonomi: Oppgaver og løsningsforslag, 2016. Oslo: CappelenDamm akademiske. ISBN 9788202500078.

Publisert 5. nov. 2019 10:31 - Sist endret 19. nov. 2020 11:28