Semesterside for ECON1410 - Vår 2009

Tidligere eksamensoppgaver i ECON1410 finnes her: http://www.oekonomi.uio.no/eksamen/Eksamensoppgaver.html

30. apr. 2009 11:00

Resultatet av den obligatorisk innleveringsoppgaven vil foreligge i Fronter i morgen tidlig, onsdag 22. april. De som måtte levere utenom Fronter kan hente sin oppgave i ekspedisjonen i 12. etg. Ved spørsmål ta kontakt med Rhiana rhianab@econ.uio.no eller tlf. 22841644. Beskjed om ny oppgave for de som ikke fikk godkjent sin oppgave sendes til studentmail i morgen, onsdag 22. Oppgaver markert med en grønn hake i Fronter er godkjente, oppgaver markert med et rødt kryss er ikke godkjente. Da oppgavene er enten godkjent eller ikke godkjent kan man se bort fra eventuelle karakterer som måtte være oppgitt. Der hvor flere har levert en oppgave sammen er det bare selve oppgaven som er vurdert og markert godkjent/ikke godkjent. Tomme forsider er ikke vurdert.

28. apr. 2009 15:50

Gjesteforelesningen 1.april holdes av Erling Holmøy (SSB) og har tittel: "Langsiktige virkninger på makroøkonomi og offentlige finanser i norsk økonomi av varig endring i oljeprisen"

30. mars 2009 14:17