Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 10. mai 2011 10:57

Siste forelesning onsdag 11 mai starter 13:30.

Kryssrettingsoppgaver til denne forelesningen er fra eksamen ECON 2200 våren 2007, sensorveiledning foreligger. Det blir ingen ordinær kryssretting, men tid til å stille eventuelle spørsmål om oppgaven og sensorveiledningen.

Siste forelesning vil bli oppsummering. Forelesningsnotater vil bli lagt ut i forkant av forelesningen.

Publisert 28. apr. 2011 14:38

Det har blitt sendt mail til de som ikke har fått godkjent obligatorisk oppgave. Disse vil få tilsendt en ny og mindre oppgave med ny frist.

Sjekk uio-mailen.

Publisert 27. apr. 2011 15:39

det har blitt en feil i opplysningen om utdeling av obligatorisk oppgave. Etter forelesningplanen er det ingen forelesning 27. april, oppgaven gjennomgås den første forelesningen etter påske, dvs: 4. mai.

Publisert 26. apr. 2011 18:36

Følgende eksamensoppgaver relevante for ECON 1500 og det foreligger sensorveiledning.

ECON 1310, Høst 2006, høst 2007, og våren 2007.

ECON 2200, Ordinær 2009: 5, 7 (unntatt d), 8. Ordinær 2008: 4,5,6,7,(8),9

Publisert 7. apr. 2011 16:42

Obligatorisk oppgave blir levert ut og gjennomgått den 27. april. De som ikke får godkjent får en ny oppgave med en ny frist, og vil få epost om dette. Dere som ikke får epost har altså fått oppgaven godkjent. Besvarelsene som ikke hentes på forelesningen 27. april vil bli lagt til henting på ekspedisjonskontoret.

Publisert 5. apr. 2011 16:59

Rettet versjon av oppgaver for uke 14 er lagt ut.

Publisert 16. mars 2011 11:20

Obligatorisk øvelsesoppgave er lagt ut. Husk å legge ved erklæringsskjema og forside når dere leverer oppgaven. Les grå boks på førstesiden i oppgaven nøye. Se også informasjon om hva som kreves helt nederst i oppgavesettet.

Publisert 11. mars 2011 11:58

Kryssrettingsoppgaver til neste forelesning er oppdatert med henvisninger til de relevante avsnitt og begreper i Varians bok.

Publisert 8. mars 2011 17:59

I samsvar med forelesningsplan er det ikke seminar i uke 10 (trykkfeil i oppgaveteksten). Neste seminar er uke 11.

Publisert 7. mars 2011 10:52

Forelesningsplanen er oppdatert.

Publisert 28. feb. 2011 10:27

Ved en feiltagelse har en oppgave fra tidligere blitt gjentatt i oppgavesettet for uke 9. I det utlagte oppgavesettet for fjerde seminar (uke 9) er oppgave 2 identisk med de sju første punktene i oppgave 2 for tredje seminar (uke 8). Oppgaven ble gjennomgått i uke 8, og vil ikke bli gjennomgått på nytt i uke 9. Det er imidlertid tilstrekkelig med stoff for gjennomgang i de resterende oppgavene.

Publisert 16. feb. 2011 12:28

Det vil også bli seminarundervisning i uke 8. Seminar 1: Harriet Holters hus rom 301 torsdag 1015-12, seminar 2: Samme tid og sted.

Publisert 15. feb. 2011 23:34

Merk: Det er ingen midtveiseksamen i ECON 1500

Publisert 4. feb. 2011 12:50

Seminaret i uke 6 vil gjennomgå oppgave 1 fra første oppgavesett og oppgave 1-2 i andre sett. Oppgaven om inflasjon utsettes.

Ny seminaruke i uke 8.

Oppdaterte oppgavesett og oppdatert undervisningsplan kommer etter hvert, men merk at referanser til gammel bok alt er lagt inn i undervisningsplanen.

Publisert 2. feb. 2011 11:48

Seminaret i torsdag blir også avlyst. Ny seminaruke settes opp senere. Det kan også føre til endringer i seminaroppgavene så følg med på hjemmesiden.

Publisert 31. jan. 2011 14:48

Seminar 2 er dessverre avlyst i dag grunnet sykdom (mandag 31. januar).

Publisert 28. jan. 2011 11:06

En feil i pensumreferansene i forelesningsplanen for uke 5 og 6 har blitt rettet.

Publisert 26. jan. 2011 17:21

Kontaktstudenter:

Pouya Shahrouei

Ada Syvertsen

Publisert 20. jan. 2011 11:39