Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi. : Macroeconomics. European Perspective,, 2010. Prentice Hall. ISBN:  978-273-72800-9. . Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 7, 9, 11, 14.1, 16.1-16.2 og 20 (Dekkes også av forrige utgave: Blanchard, O: Macroeconomics, 2008, 5th ed. Prentice Hall. International Edition, Kapitlene 1-4, 6, 8, 10, 12.2-12.3, 14.1, 16.1, 18, 23.1, 25.1 og 27.).

 

Holden, S.: Forelesninger i Makroøkonomi.

Varian, H.R.: Intermediate Microeconomics, 8th ed.. Kapitlene 1-6,8-10,14-16,18-22 og 24-26.

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

  • utviklingen i norsk økonomi (se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomisk utsyn,
  • pengepolitikken i Norge (se bl.a. Norges Banks nettsider, f.eks. Pengepolitikken i Norge, og avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger
  • finanspolitikken i Norge (se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet)
  • St.meld.nr 8, 2008-2009. Perspektivmeldingen 2009
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Publisert 1. okt. 2010 09:45 - Sist endret 18. nov. 2015 11:18